Større skrift: A A A

Loss of license-forsikring (LOL), innmelding og informasjon.

Flypersonell.no er sted hvor medlemmer i Parat Luftfart kan tegne frivillig "tap av lisens-forsikring". Ved å fylle ut skjemaet sender du en søknad om godkjenning hos forsikringsleverandør. Dersom det ikke er noen til hinder for at du kan tegne forsikring vil du motta forsikringspapirene i løpet av kort tid.

Detblir ingen prisøkning for LOL-ordninger i 2016 for medlemmer eller de sommelder seg inn før 1/1-2016. For nye medlemmer blir det en liten justering etter denne datoen.
09.12.2014

Parats luftfartskonferanse 2016

Torsdag og fredag arrangeres årets luftfartskonferanse på Scandic Oslo airport hotell. Dette er det ellevte året konferansen arrangeres og en rekke profilerte foredragsholdere, både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, vil oppdatere bransjen på utfordringer man står ovenfor.
27.10.2016

FlyViking vil ha ny anbudsrunde for flyruter i nord_

Widerøe er tildelt kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge. FlyViking tapte anbudskonkurransen, men mener konkurransen bør gjennomføres på nytt. Leder for Widerøes flygerforening, Tom Liverud, mener FlyViking fremstår som en useriøs aktør og er glad for Samferdselsdepartementets vedtak.
18.10.2016

Widerøe får alle flyginger i nord

Widerøe er tildelt kontrakt på alle de 13 utlyste ruteflystrekningene i Nord-Norge. Leder av Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, gratulerer Widerøe og sier han er glad for at det nye flyselskapet FlyViking ble avvist på grunn av manglende lisenser.
 
17.10.2016